En mønthandlers dagbog

Til glæde for numismatikere.